Search
  • Hanna Baguley

Awyr Dywyll - Aberlleiniog - Dark Sky

Yn ôl yn Ionawr cefais y bleser o fod yn rhan o noson Awyr Dywyll Aberlleiniog gyda Cwlwm Seiriol a Priosect NOS. Y cynllyn oedd i gael noson o syllu ar y sêr yng Nghastell Aberlleiniog, ond oherwydd y tywydd, cynhaliwyd y digwyddiad tu mewn yn Neuadd Bentref Llangoed. Yno cafodd pobl y siawns i ddysgu am waith y Bartneriaeth Awyr Dywyll a gweld arddangosfa o ffotograffau godidog gan gynwys fy ngwaith i.


Llyniau gan Visit Anglesey.


Back in January I had the pleasure of being a part of the Aberlleiniog Dark Skies event with Cwlwm Seiriol and Priosect NOS. The plan was to hold a stargazing evening at Aberlleiniog, but due to the weather it was held inside at the Llangoed Village Hall. Visitors had the opportunity to learn about the work of the Dark Skies Partnership, Cwlwm Seiriol and view a photographic exhibition, which included my own images.


Images curtesy of Visit Anglesey.
0 views