Search
  • Hanna Baguley

ITV Coast and Country

Tro nesaf mi fyddai wedi clymu fy ngwallt yn ôl, gaddo! Prynhawn gwyntog ar Ynys Llanddwyn gyda criw ITV Coast and Country. Wedi dangos ar Ddydd Iau yr 9ed o Ebrill am 8:30yh, ond ar gael ar y linc isod.


Next time I’ll make sure I tie my hair back, promise! A blustery afternoon on Ynys Llanddwyn with ITV Coast and Country. Aired on Thursday the 9th of April at 8:30pm, but is available to view on the link below.


https://www.itv.com/walesprogrammes/coast-and-country
0 views